Friday 16th August 2019

störning över

Störning just nu i lagringscluster, servers kan ha långa svarstider. Vi undersöker och bevakar. Alla servers är uppe, men vi övervakar läget ett tag. Felorsak identifierad och borde inte hända igen.