Monday 23rd September 2019

inviso.se webbhotell Uppgradering av servers inviso.se till ny Debian version

Uppgradering av alla inviso.se servers till ny Debian version, allt är ok. Tjänster nere några få minuter vid uppgraderingen. Ny version av PHP7.3 är viktigaste förändring.