Thursday 31st October 2019

Omstart firewall, scheduled 2 years ago

Omstart firewall på grund av uppgradering. Alla tjänster kommer avstanna under cirka 5 min.